ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการจัดสวนถาด ม.1
ใบความรู้ที่ 5 เรื่องการจัดสวนถาดแบบแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.29 KB 200639
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การออกแบบการจัดสวนถาดชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.61 KB 206394
ใบความรู้ที่ 3วัสดุปลูกและวัสดุตกแต่งผิวดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.8 KB 195158
ใบความรู้ที่ 2 พรรณไม้ในการจัดสวนถาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 195183
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทของการจัดสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.61 KB 195847
Portfolio M.3
ตัวอย่างประวัตส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 26.68 KB 195176
ตัวอย่าง Portfolio 2 195151
ตัวอย่าง Portfolio 195431