ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชะอวดวิทยา
228 ม.1 ถ.พัฒนาการ   ตำบลชะอวด  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
เบอร์โทรศัพท์ 075-381142
Email : 09sujira@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :