ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1497) 19 พ.ย. 63
มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID (อ่าน 273) 22 มิ.ย. 63
คู่มือสถานศึกษาป้องกันโควิด (อ่าน 264) 21 มิ.ย. 63
โชว์ควงคฑา2ไม้ ดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยา ในงานกีฑาจังหวัดพัทลุง 60 (อ่าน 961) 08 ส.ค. 60
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยา เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) (อ่าน 4056) 05 ธ.ค. 59
วันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 757) 20 ต.ค. 59
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนว่ายน้ำปิดเทอม ราคาถูก รับรองว่ายเป็นแน่นอน (อ่าน 1182) 15 มี.ค. 59