ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง กิจกรรมการโปแกรมนำเสนอ Presentation
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:23  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงินฯ กิจกรรมการโปแกรมนำเสนอ Presentation
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:21  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงินฯ กิจกรรมการสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:20  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:19  อ่าน 437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองฯ กิจกรรมการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:18  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงินฯ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:17  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองฯ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท CMS
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:16  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงินฯ กิจกรรมการสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:15  อ่าน 344 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองฯ กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:13  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงินฯ กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D animetion)
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ จงกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:10  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..